Wzrost inwestycji i nowych miejsc pracy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) w pierwszej połowie roku 2023 podjął decyzję o wsparciu 26 nowych projektów o wartości do prawie 1,4 miliarda złotych. Strefa jest przygotowana na stworzenie co najmniej 625 nowych ofert pracy, co zgodnie z wcześniej wysuniętymi zapowiedziami ma przyczynić się do dalszego wzrostu miejsc pracy na Śląsku.

KSSE stała się miejscem realizacji 22 procent wszystkich inwestycji przeprowadzonych w polskich strefach ekonomicznych w omawianym okresie. Tym samym uplasowała się na trzecim miejscu w kraju pod względem liczby tego typu przedsięwzięć.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała łącznie 26 zezwoleń na nowe inwestycje w ciągu ostatnich sześciu miesięcy roku 2023, planując utworzyć dzięki temu dodatkowe 625 miejsc pracy.

– Możliwe, że ta liczba nie wydaje się imponująca, ale należy pamiętać, że te nowe oferty pracy są dobrze płatne i technologicznie zaawansowane. Tworzenie nowych miejsc pracy to jedno, ale równie ważne jest ich utrzymanie – przypomniał dr Janusz Michałek, prezes KSSE. Dodał również, że aktualnie strefa utrzymuje około 100 tysięcy miejsc pracy, a ich wartość systematycznie rośnie.