Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach inwestuje w rozwój przestrzeni zielonych

W roku 2023, zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach przeznaczył na różnorodne inwestycje kwotę 70 milionów złotych. Jednymi z najbardziej istotnych projektów, które zostały sfinansowane z tych środków, była przebudowa dwóch już istniejących parków oraz stworzenie dwóch zupełnie nowych terenów zielonych. Oczekuje się, że te inwestycje zostaną ukończone do wiosny bieżącego roku.

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach w roku 2023 podjął szereg znaczących inwestycji. Do najważniejszych z nich należało przemienienie ulicy Warszawskiej w bulwar oraz renowacja stawów Starganiec i Kozubek. Właśnie w minionym roku rozpoczęto również proces odnawiania dwóch już istniejących parków i budowy dwóch kolejnych. Miasto zdecydowało się zainwestować ponad 40 milionów złotych właśnie w te projekty.

W ciągu ostatniego roku Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach przeznaczył na inwestycje w tereny zielone aż 70 milionów złotych. W bieżącym roku również planuje zasilić ten cel dużymi nakładami finansowymi.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, podkreśla: „Jesteśmy jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. W Katowicach stawiamy na zieleń, realizując duże projekty, jak rewitalizacja Doliny 5 Stawów w Szopienicach-Burowcu. Przenosimy zieleń do centrum miasta, co można zaobserwować już wzdłuż alei Korfantego, na deptaku przy ulicy Dworcowej czy też na ulicy Warszawskiej – gdzie zamiast samochodów mamy nasadzone kilkaset drzew i krzewów. W przyszłym roku nasi mieszkańcy zyskają nowe parki w dzielnicach – w Wełnowcu, Kostuchnie, Ochojcu oraz pograniczu Bogucic, Zawodzia i Dąbrówki Małej. Zielone inwestycje są ważne, bo wpływają na estetykę, ale i zdrowie.”