Zapraszamy do wstąpienia w szeregu Organizacji Studentów Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Chcielibyśmy poinformować, że Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach prowadzi obecnie rekrutację członków do Organizacji Studentów Niepełnosprawnych. To zrzeszenie jest miejscem, gdzie wielki nacisk kładzie się na pomoc wzajemną pomiędzy studentami, rozwijanie swoich umiejętności i talentów, budowanie silnych więzi przyjaźni oraz promowanie aktywności fizycznej.

Kandydować do tej organizacji mogą wszyscy studenci i studentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, warunkiem jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej. Członkowie tej społeczności mają możliwość korzystania z wsparcia ze strony innych studentów oraz rozwijania swojego potencjału w przyjaznym środowisku.