Pierwszy dzień konferencji PRECOP 28 w Katowicach na temat zmian klimatycznych

W centrum miasta Katowice rozpoczęła się konferencja o nazwie PRECOP 28, która jest eventem wstępnym oraz służy jako przygotowanie do nadchodzącego Szczytu Klimatycznego ONZ, który odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Przez okres dwóch dni, uczestnicy tej istotnej konferencji będą aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju prelekcjach oraz dyskusjach. Ich celem jest wypracowanie spójnego stanowiska odnośnie najbardziej palących tematów związanych ze zmianami klimatu.

Kamil Wyszkowski, pełniący funkcję dyrektora wykonawczego UN Global Compact Network Poland, podczas ceremonii otwarcia zwrócił uwagę na cele tego wydarzenia.

Prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa, podczas swojego wystąpienia poruszał kwestię wyzwań związanych z walką przeciwko niskiej emisji i dbałością o środowisko naturalne, analizując to zagadnienie z perspektywy miejskiej.

Konferencja PRECOP 28 zakończy się jutro o godzinie 15:30. Ostatnim punktem programu będzie uroczystość wręczenia nagród GOZpodarz 2023. Otrzymają je firmy, samorządy oraz organizacje, które szczególnie skutecznie promują model gospodarki opartej na zasadach obiegu zamkniętego.