Zgłoszenia o dofinansowanie w ramach ochrony zabytków już rozstrzygnięte

W tym roku wnioski należało składać w terminie od 27 lutego do 8 marca. Wnioski o dofinansowanie tych prac w formie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (zgodnie z Uchwałą Prezydenta Miasta Katowice nr 3009/2023 z dnia 24 lutego br.). W terminie naboru do Urzędu Miasta wpłynęło 10 wniosków. Komisja oceniająca wnioski rozpatrzyła złożone zadania pod względem formalnym i merytorycznym. Zgodnie z przyjętymi kryteriami 4 wnioski nie spełniły kryteriów formalnych, a 6 zakwalifikowało się do oceny merytorycznej. Na podstawie warunków naboru komisja wybrała 1 zadanie i zarekomendowała je prezydentowi miasta.

Prezydent Katowic przyjął rekomendację Komisji i wybrał Notyfikację nr 3/2023 Fundacji Nowy Marchołt dotyczącego zadania pn.: Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach. Zadanie to zostanie ujęte we wniosku Miasta Katowice o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków