Zmiana właściciela nieużywanego szpitala GeoMedical w Katowicach

W miniony czwartek, dniu 17 sierpnia, doszło do znaczącego wydarzenia w przestrzeni medycznej Katowic. Akt notarialny, który został podpisany tego dnia, potwierdza nabycie przez miasto wspomnianej nieruchomości, jaką jest szpital GeoMedical. Ten obiekt medyczny pozostawał niezagospodarowany od roku 2019. Nowym miejscem jego lokalizacji będzie budynek znajdujący się na skrzyżowaniu ulic Ceglanej oraz Wita Stwosza, który obecnie zamieszkuje SP ZOZ MSWiA. Dodatkowo, tego samego dnia podpisano kontrakt na użyczenie nowo zakupionej posiadłości.

Szpital GeoMedical od roku 2019 nie przyjmował już żadnych pacjentów. Puste były nie tylko oddziały szpitalne, ale również poradnie i pracownie diagnostyczne. Przez długi okres czasu, budynek ten, położony na skrzyżowaniu ulic Wita Stwosza i Ceglanej, stał opustoszały. Jednakże teraz ta sytuacja uległa istotnym zmianom.

Decyzja o zakupie nieruchomości przez prezydenta Katowic zapadła oficjalnie w czwartek (17 sierpnia). Nabyte grunty należały wcześniej do dwóch krakowskich spółek – CMC „GEO PROJEKT 2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz CM GEO PROJEKT 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Co więcej, tego samego dnia zawarto umowę dotyczącą użyczenia nowo zakupionego obiektu. W tym miejscu swoje nowe lokum znajdzie szpital MSWiA.