Zmiany w zasadach wynajmu lokali komunalnych w Katowicach

W Katowicach, miejscowi radni podjęli decyzje odnośnie nowych zasad dotyczących użytkowania mieszkań komunalnych. Wśród zmienionych regulacji pojawią się takie, które wprowadzają kryterium dochodowe dla osób pracujących w branży artystycznej oraz sektorze naukowym. Dodatkowo, prezydent miasta będzie miał możliwość przydzielania lokali mieszkalnych do dyspozycji uchodźców.

Wprowadzenie nowelizacji uchwały o zasadach najmu mieszkań komunalnych wynikało z konieczności stosowania się do wyroku podanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyrok ten, który został wydany 19 lutego 2023 roku, zawierał informacje o nieważności części aneksu do obecnie obowiązującej uchwały. Zawarte w tym załączniku warunki i zasady muszą być spełnione podczas procesu wynajmu mieszkań, które są własnością gminy.