Zmniejszająca się liczba uczniów prowadzi do likwidacji kolejnych placówek edukacyjnych na Śląsku

W najnowszej fali redukcji placówek edukacyjnych, Śląskie Kuratorium Oświaty otrzymało dwanaście wniosków o zamknięcie szkół i przedszkoli. W sumie jedenaście szkół i jedno przedszkole znalazły się na liście do likwidacji jeszcze w trakcie bieżącego roku. Głównym powodem tych decyzji jest malejąca liczba uczniów w tych placówkach.

Kuratorium już wydało zezwolenie na likwidację jedenastu z tych placówek. Na liście znajduje się między innymi Szkoła Branżowa I Stopnia w Radlinie, której oferta obejmowała naukę zawodów takich jak górnik. Planowane jest, aby w budynku po tej szkole powstała poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Wśród placówek, które mają zostać zamknięte, są też Przedszkole nr 7 w Łaziskach Górnych, Szkoła Policealna nr 4 i 6 w Zawierciu, Technikum nr 3 w Mysłowicach oraz Technikum nr 6 w Gliwicach.

W roku ubiegłym podobne wnioski dotyczące piętnastu placówek wpłynęły do Kuratorium. Z tych wniosków jedenaście zostało pozytywnie rozpatrzonych i placówki te ostatecznie zakończyły swoją działalność.