22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi: rola miast i spółek miejskich w promowaniu zrównoważonego rozwoju

Światowy Dzień Ziemi, który przypada każdego roku 22 kwietnia, jest okazją do zwrócenia uwagi na konieczność troszczenia się o naszą planetę. Celem tego dnia jest promowanie działań mających na celu zrównoważony rozwój. W tym kontekście nie można pominąć istotnej roli, jaką odgrywają miejskie zakłady i spółki eksploatujące miejską infrastrukturę w swojej codziennej pracy.

Marcin Krupa, prezydent Katowic, podkreśla znaczenie tego międzynarodowego święta i zachęca do refleksji nad stanem Ziemi. „Mamy możliwość wpływania na przyszłość, w której czysta woda, otoczenie pełne zieleni oraz zdrowe środowisko będą dostępne dla każdego z nas,” mówi. Dodaje również, że mieszkańcy Katowic są aktywni w działaniach na rzecz ochrony środowiska, korzystając z różnego rodzaju narzędzi oferowanych przez miasto.

Prezydent podkreśla też, że mieszkańcy miasta nie tylko korzystają z tych narzędzi, ale również angażują się eko-inicjatywy, jak na przykład sprzątanie okolic stawu Bolina, które odbyło się w ramach obchodów Światowego Dnia Wody. Dodatkowo, w tym roku do miasta wpłynął rekordowy wynik 252 wniosków dotyczących Zielonego Budżetu Katowic. „Każde działanie, nawet to najmniejsze, ma znaczenie dla kształtowania lepszej przyszłości nie tylko dla naszego miasta, ale również dla całej naszej planety i przyszłych pokoleń,” zaznacza Krupa.