Badania sprawności fizycznej uczniów w szkołach podstawowych Katowic dzięki inicjatywie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Katowicach rozpoczął realizację projektu, który przewiduje przeprowadzenie testów Functional Movements Screen (FMS) w dziesięciu szkołach podstawowych. Zgoda rodziców stanowi podstawę do przeprowadzenia testów na ich dzieciach, które oceniają ich sprawność fizyczną. To daje rodzicom możliwość lepszego zrozumienia poziomu aktywności fizycznej swoich dzieci.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, podkreślił, że głównym celem wprowadzenia testów FMS w szkołach jest troska o zdrowy rozwój młodych mieszkańców miasta. Badania te mają na celu podniesienie świadomości rodziców na temat znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia ich dzieci oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia urazów sportowych. Prezydent Krupa dodał: „Chcemy zapewnić naszym dzieciom solidne podstawy do dalszego rozwoju. W związku z tym, oprócz inwestowania w infrastrukturę sportową dla młodzieży, prowadzimy również programy edukacyjne, takie jak 'Jak ryba w wodzie’, który oferuje powszechne nauczanie pływania dla uczniów trzecich klas szkół podstawowych”.

MOSiR rozpoczął już testy FMS w kilku katowickich szkołach podstawowych. Pierwszymi, które przystąpiły do testów są: Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej przy ul. Wojciecha, Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego przy pl. Wyzwolenia i wiele innych. Projekt potrwa do końca miesiąca.