Budowa nowej drogi dojazdowej do stacji Pogotowia Ratunkowego na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach

Rozpoczęcie budowy nowej drogi umożliwiającej dostęp do stacji Pogotowia Ratunkowego na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach nastąpiło w dniu 13 listopada, który przypadał na poniedziałek. Lokalizacja, gdzie prowadzone są prace budowlane, została odpowiednio zabezpieczona i odgrodzona. Dodatkowo, wprowadzono specjalną tymczasową organizację ruchu samochodowego. Wobec tego, pojawiło się ograniczenie prędkości dla kierowców korzystających z tej trasy.

W rejonie budynku usytuowanego pod adresem Tysiąclecia 84, konieczne stało się przeniesienie ruchu pieszego na stronę przeciwną. Wynika to bezpośrednio z prowadzonych prac budowlanych. Ta inwestycja jest jednym z sześciu projektów drogowych, które są realizowane w mieście Katowice. Wszystkie te projekty otrzymały finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Konieczność zmiany organizacji ruchu drogowego na osiedlu Tysiąclecia ma związek z rozpoczęciem prac budowlanych przy nowej drodze dojazdowej. Te zmiany zaczęły obowiązywać od poniedziałku 13 listopada. Środek bezpieczeństwa, jakim jest ogrodzenie terenu budowy, został już postawiony. Nałożono również ograniczenie prędkości do 30 km/h dla pojazdów poruszających się w tym obszarze. W pobliżu budynku mieszczącego się przy ulicy Tysiąclecia 84, ruch pieszych został przekierowany na drugą stronę. W efekcie powstało tymczasowe przejście dla pieszych.