Decydujący moment dla projektów w X edycji Budżetu Obywatelskiego: Rozpoczęcie elektronicznego głosowania

Pomiędzy 11 a 24 września nadszedł kluczowy moment dla wszystkich pomysłów zgłoszonych do dziesiątej edycji Budżetu Obywatelskiego – czas na elektroniczne głosowanie. To właśnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni obywatele mają swoje słowo do powiedzenia, aby decydować o losach projektów.

Procedura głosowania została całkowicie zelektryfikowana, co oznacza, że odbywa się wyłącznie online. W przypadku osób, które mogą potrzebować wsparcia urzędnika podczas głosowania elektronicznego, istnieje możliwość udania się na dyżur w Stacjonarnym Punkcie Głosowania.

Pod uwagę można wziąć ogromną liczbę zgłoszonych projektów – aż 236. To właśnie na te pomysły czekają głosy obywateli, które zadecydują o ich realizacji lub odrzuceniu.