Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Katowic

W czwartek, w Katowicach doszło do oficjalnego podpisania umowy na dotację w wysokości 30 mln zł pomiędzy wiceministrem infrastruktury Andrzejem Bittel a prezydentem miasta Marcinem Krupą. Wsparcie finansowe pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) i ma na celu wspomóc realizację sześciu inwestycji drogowych o wartości blisko 150 mln zł, które są obecnie prowadzone na terenach mieszkalnych oraz usługowych.

Podczas ceremonii podpisania umowy Andrzej Bittel wyjaśnił, że możliwość realizacji tego przedsięwzięcia wynika z przygotowania specjalnej puli środków w ramach RFRD dedykowanej dla zadań miejskich. Pula ta jest przeznaczona dla miast posiadających prawa powiatu, które są siedzibami wojewodów i marszałków.

Bittel dodał, że na terenie całego kraju realizowanych będzie w sumie 18 takich projektów. Łączna wartość dofinansowania z RFRD wynosi ponad 380 mln zł, co sprawia że całość inwestycji sięga blisko 0,5 mld zł. Jak podkreślił wiceminister, te fundusze są istotnym elementem RFRD, który pozwoli na poprawę jakości życia w dużych miastach, umożliwi lepsze powiązania komunikacyjne i sprzyja rozwojowi gospodarczemu.

Wiceminister przypomniał również, że od 2019 roku regularnie przekazywana jest stała pula trzymiliardowa na zadania samorządów ziemskich i gmin. Na terenie województwa śląskiego realizowane jest aż 722 takie zadania za kwotę blisko 900 mln zł.

Marcin Krupa, prezydent Katowic, zaznaczył, że spośród blisko 160 mln zł, które miasto przeznacza obecnie na swoje inwestycje drogowe, jedynie nieco poniżej 40 mln zł stanowią własne środki miasta. Reszta funduszy pochodzi z Polskiego Ładu lub z RFRD. Prezydent Krupa wyraził wdzięczność za rządowe wsparcie, które umożliwiło realizację planów budowy układów drogowych zaplanowanych już wcześniej.