Katowice organizują edukacyjno-rozrywkowe pikniki dla mieszkańców

W Katowicach odbędzie się seria pikników z elementami edukacji i rozrywki. To wydarzenie nie tylko zapewni mieszkańcom miasta dobrą zabawę, ale przede wszystkim umożliwi pozyskanie cennej wiedzy i praktycznych porad z zakresu bezpieczeństwa na drogach, które przekaże im Bebok Rajduś.

Ten inicjatywa jest skoncentrowana na społeczności miejskiej, a jej głównym celem jest utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli, w tym między innymi komenda policji, jednostki straży pożarnej i straży miejskiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz centrum powiadamiania ratunkowego. Te jednostki na co dzień służą pomocą mieszkańcom, często ratując ich życie i zdrowie, a teraz będą miały okazję podzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Wiceprezydent Katowic, Waldemar Bojarun, zwraca uwagę na trudności w przekazywaniu młodemu pokoleniu wiedzy o zasadach ruchu drogowego przez tradycyjne metody takie jak prezentacje czy książki. Stwierdza on, że jeśli tę rolę pełnią profesjonaliści dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, efekty mogą być znacznie lepsze. Zależy mu na angażowaniu do projektu nie tylko dzieci, ale całych rodzin, dla których przygotowywane są różnego rodzaju atrakcje.