Zamówienie na dokumentacje odbudowy połączeń kolejowych w ramach programu Kolej Plus

PKP Polskie Linie Kolejowe, w ramach rządowego programu Kolej Plus, zleciły opracowanie dokumentacji dotyczącej odbudowy trasy kolejowej pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem a Katowicami. Została również zamówiona dokumentacja do rekonstrukcji alternatywnego połączenia kolejowego dla pasażerów pomiędzy Katowicami a Tychami.

Projekty te są dwoma spośród sześciu planowanych w ramach programu Kolej Plus dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Łącznie, dla województwa śląskiego przewiduje się realizację ośmiu projektów w tym zakresie. Pierwsza umowa na opracowanie dokumentacji inwestycji w ramach programu Kolej Plus dla tego regionu została podpisana 4 sierpnia tego roku i dotyczyła reaktywacji pasażerskiego połączenia kolejowego pomiędzy Bytomiem a Rudą Chebziem.

W czwartek, przedstawiciele PKP PLK zawarli umowy dotyczące dwóch kolejnych inwestycji. Dokumentację odbudowy trasy kolejowej pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem a Katowicami ma za zadanie opracować konsorcjum pod przewodnictwem firmy Fonon, za kwotę 11,9 mln zł. Natomiast dokumentację odnośnie rekonstrukcji alternatywnego połączenia kolejowego dla pasażerów pomiędzy Katowicami a Tychami przygotuje konsorcjum Mostów Katowice i spółki Arcadis, za kwotę 8,4 mln zł brutto.

Wiceminister infrastruktury, Andrzej Bittel, który był obecny na ceremonii podpisania umów, podkreślił znaczenie programu Kolej Plus jako narzędzia przeciwdziałającego wykluczeniu komunikacyjnemu. Program ten jest realizowany przez PLK we współpracy z samorządem jako stroną wnioskującą. Wskazał także, że pierwszy projekt będzie miał za cel przywrócenie połączenia kolejowego do Jastrzębia-Zdroju, natomiast drugi ma na celu poprawę warunków ruchu pociągów na alternatywnej trasie pomiędzy Tychami a Katowicami.