Dom Aniołów Stróżów potrzebuje pomocy!

 Od 25 lat pomoc mogą znaleźć w nim dzieci, młodzież i całe rodziny. Dom Aniołów Stróżów w Katowicach funkcjonuje nieprzerwanie od 1999r. Budynek wymaga natychmiastowego remontu, który sprawi, że problemy z odpadającym tynkiem, cieknący dach i zacieki na ścianach odejdą w niepamięć. Obecnie odbywa się internetowa zbiórka pieniędzy, które zostaną przeznaczone na renowację Domu Aniołów.

Dom Aniołów daje schronienie 130 dzieciom dziennie

Każdego dnia, pomoc i schronienie w Domu Aniołów znajduje nawet 130 dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Najczęściej są to podopieczni z dzielnic pogórniczych oraz pohutniczych. Poradnia wspiera również około 80 rodzin z różnymi problemami. Dom Aniołów daje dzieciom z ubogich rodzin szansę na taki sam start w dorosłość, jak mają ich rówieśnicy, którzy nie borykają się z taką sytuacją życiową. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów prowadzi aż trzy świetlice terapeutyczne dla podopiecznych w różnym wieku. Działa również Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy. Dzięki temu, Dom Aniołów pomaga dzieciom już od 2,5 aż do 19 lat. Uczą się one jak nawiązywać relacje międzyludzkie oraz jak radzić sobie z problemami w życiu i trudnościami w nauce.

Na co zbierane są pieniądze?

Pomoc sponsorów pozwoliła na wyremontowanie pomieszczenia przedszkola, klubu i placu zabaw. Jednak do naprawienia jest jeszcze bardzo dużo i nie uda się to bez 337 tys. złotych. Celem jest umożliwienie dzieciom funkcjonowania w przyjaznych warunkach. W ciepłych pomieszczeniach, którym niczego nie brakuje. Obecnie sytuacja jest bardzo trudna. Podopieczni mieszkają w zatłoczonych mieszkaniach, łóżka muszą dzielić z rodzeństwem, do toalety chodzą na korytarz, a o spokojnym miejscu do nauki mogą tylko pomarzyć. Pracownicy Domu Aniołów bardzo chcą, aby dzieci mogły na własnej skórze przekonać się jak żyje się w normalnych warunkach. Z pewnością pomoże im to w zmianie sytuacji życiowej i wyjściu na prostą.

Internetowa zbiórka to ostatnia deska ratunku

Remont Domu Aniołów Stróżów odbędzie się tylko wtedy, jeśli zostanie uzbierana odpowiednia kwota. Oszacowano ją na niemal 337 tys. złotych. Pomóc może każdy, wystarczy wejść na stronę anioly24/remont.i wesprzeć zbiórkę. Pandemia tylko pogorszyła sytuację Stowarzyszenia. Sponsorzy musieli częściowo zrezygnować ze wsparcia. A wydarzenia, podczas których zbierane są środki na funkcjonowanie Domu Aniołów, nie odbyły się. Remont musi odbyć się jeszcze w tym roku, ponieważ nadchodząca zima może być trudna do przetrwania z przeciekającym dachem i zaniedbaną elewacją. Właśnie dlatego powstała internetowa zbiórka, która ma pomóc stworzyć dla podopiecznych przyjazne i zadbane miejsce.