Ile otrzymuje najbogatszy emeryt w Polsce?

Największa emerytura w Polsce wynosi 23 tysiące złotych. Świadczenie przysługuje górnikowi z województwa lubelskiego, który pracował aż przez 61 lat! Na emeryturę przeszedł dopiero w 81. roku życia.

Informację o najbogatszym emerycie ujawniła prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mężczyzna swoją karierę w górnictwie zaczynał od szeregowego, a skończył ją już jako kierownik. Przez 61 lat pracyzgromadził kapitał w wysokości 2 mln złotych. Emeryt chcąc zwiększyć swoje świadczenie długo zwlekał z odejściem z pracy. Każdy rok sprawiał, że zyskiwał nawet 8% wartości kapitału.

Przeciętna emerytura w Polsce wynosi około 2,5 tys. złotych brutto, czyli o 300 zł więcej niż rok wcześniej. Z powodu obniżenia wieku emerytalnego i starzenia się społeczeństwa, kwoty, które trafiają do emerytów będą coraz niższe. Co więcej, według danych GUS w 2018 roku tylko 74% zatrudnionych miało umowę o pracę, od której były odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne.