Drzwi otwarte Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Już 20 lutego Uniwersytet Śląski otworzy swoje podwoje dla wszystkich, którzy chcą wybrać wymarzony kierunek studiów. Uczelnia zaprasza na Wydział Nauk Społecznych, Wydział Administracji Prawa, Wydział Teologiczny oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego. W ramach Dnia Otwartego przygotowano bogatą ofertę wykładów, warsztatów i spotkań z przedstawicielami uczelni. Zadbano o to by każdy mógł dowiedzieć się o uczelni jak najwięcej

Na zajęciach uczestnicy poznają praktyczne zastosowania danej dyscypliny wiedzy, dowiedzą się jakie możliwości kariery i przyszłe szanse na rynku pracy daje dany kierunek studiów. Do dyspozycji studentów będą również przedstawiciele samorządu studenckiego i rad naukowych. Studenci mogą zadawać pytania dotyczące zasad rekrutacji, programów wymiany międzynarodowej oraz dowiedzieć się, jakie stypendia oferuje uczelnia. To świetna okazja, aby lepiej zrozumieć specyfikę kierunku studiów i poznać środowisko studiów. Tym bardziej, że matura już za niecałe 100 dni!