Interdyscyplinarna dyskusja o relacjach ekonomii i mediów na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Między 7 a 8 grudnia 2023 roku, mury naszej uczelni będą gościć specjalistów z różnych dziedzin nauki na kolejnej odsłonie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod hasłem „Media w ekonomii. Ekonomia w mediach”. Poruszane będą przeplatane tematy dotyczące dynamiki między ekonomią a mediami oraz związane z nimi wyzwania i ograniczenia. Wydarzenie ma zaszczyt być pod patronatem honorowym JM Rektora prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak.

Różnorodne tematyka prezentacji obejmie zarządzanie w strukturach medialnych, analizę wpływu procesów ekonomicznych na tworzenie treści dziennikarskich oraz rozważań na temat roli gigantów technologicznych (BigTech) w tworzeniu możliwości i zagrożeń dla komunikacji na skalę światową. Planowane są również debaty na temat roli dziennikarstwa ekonomicznego we współczesnym społeczeństwie, uwarunkowań dyskursu ekonomicznego oraz roli mediów, w tym szczególnie tych cyfrowych wykorzystujących modele językowe i metody sztucznej inteligencji, w kontekście ich społecznej odpowiedzialności. Nie zabraknie również refleksji nad kwestią zaufania w kontekście mediów i gospodarki.

Integralną częścią konferencji będzie panel dyskusyjny, w którym udział wezmą reprezentanci świata biznesu, nauki i dziennikarstwa. Wspólnie podyskutują na temat relacji między mediami a ekonomią, co na pewno dostarczy cennych wniosków dla wszystkich uczestników.