Punkt Zbiórki Odpadów przy ul. Zaopusta 70 w Katowicach zmodernizowany i gotowy do użytku od 1 grudnia

Od 1 grudnia mieszkańcy południowej części Katowic mają możliwość korzystania z nowoczesnego Puntu Zbiórki Odpadów, który mieści się przy ulicy Zaopusta 70. Umożliwia on bezproblemowe oddawanie odpadów w ulepszonych warunkach.

MPGK ostatnio przeprowadziło remont dwóch swoich placówek – jednej na ulicy Bankowej oraz drugiej na ulicy Zaopusta. Od początku grudnia obie są już dostępne dla mieszkańców.

Nowy wygląd punktu przy ul. Zaopusta to efekt gruntownej modernizacji. Realizacja projektu obejmowała przede wszystkim reorganizację układu placu. Została tam wybudowana rampa prefabrykowana, na którą kierowcy mogą podjechać, aby łatwiej pozbyć się odpadów, wrzucając je do odpowiednich pojemników. W ramach prac wymieniono grunt oraz zbudowano infrastrukturę naziemną i podziemną, czyli kanalizację deszczową, zbiorniki i sieci energetyczne. Dodatkowo, miejsce to zostało wyposażone w oświetlenie i system monitoringu.

Plac, na którym mieszczą się miejsca parkingowe oraz kontenery na odpadki, ma powierzchnię około 2343 m2. W jego skład wchodzą także nowoczesne pomieszczenia socjalno-biurowe dla pracowników. Całość jest otoczona nowym ogrodzeniem. Koszt całkowitej modernizacji wyniósł 5,8 miliona złotych.