Interwencja Straży Ochrony Kolei: dwóch agresywnych pasażerów zatrzymanych na stacji w Katowicach

Dzięki interwencji funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, dwoje niebezpiecznych pasażerów zostało zatrzymanych na stacji kolejowej w Katowicach. Pasażerowie ci byli odpowiedzialni za zakłócanie porządku publicznego podczas podróży pociągiem kursującym na trasie Częstochowa – Gliwice.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ekipę konduktorską, problematyczni pasażerowie zachowywali się hałaśliwie, nękali innych podróżnych i ignorowali wydawane im polecenia. Dodatkowo, na koniec swojej podróży, zaczęli spożywać alkohol.

Funkcjonariusze SOK, w obliczu agresywnego zachowania mężczyzn, byli zmuszeni do użycia bezpośrednich środków przymusu. Te obejmowały użycie siły fizycznej oraz kajdanek. Po neutralizacji agresorów, zostali oni przekazani pod opiekę Policji.