Dr Marcin Kraśniewski, ekspert z UE Katowice, bierze udział w spotkaniu MAEA poświęconemu energetyce jądrowej

Od 6 do 9 lutego 2024 roku austriacka stolica, Wiedeń, gości uczestników międzynarodowej konferencji pod auspicjami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Spotkanie nosi tytuł „Technical Meeting on Considerations to Facilitate the Accelerated Deployment of Small Modular Reactors and Microreactors”. Dr Marcin Kraśniewski z Katedry Transformacji Energetycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach reprezentuje Polskę, jako wybrany przez Rząd RP ekspert ds. dokumentacji MAEA na temat Małych Reaktorów Modułowych (SMR) i Mikroreaktorów (MMR).

Główny cel tego międzynarodowego zgromadzenia, które ma miejsce w siedzibie MAEA we Wiedniu, polega na opracowaniu projektu wytycznych agencji dotyczących technicznych rozwiązań regulacyjnych. Te mają na celu przyspieszenie implementacji SMR oraz MMR w państwach będących członkami MAEA. Na spotkaniu tworzy się również platformę do wymiany informacji o aktualnych planach lokalizacji i budowy SMR i MMR na całym świecie.

Na konferencji obecni są przedstawiciele wielu państw, w tym m.in. Kanady, USA, Indii, Japonii, Korei, Wielkiej Brytanii, Polski, Francji, Argentyny, Republiki Południowej Afryki, Jordanii, Australii, Malezji, Ukrainy, Holandii i Mongolii. Każdy z nich to specjaliści z dziedziny implementacji krajowych programów jądrowych oraz transformacji energetycznej.

Podczas spotkania roboczego uczestnicy mają okazję skorzystać z szkolenia prowadzonego przez pracowników MAEA. Tematem przewodnim jest omówienie kluczowych aspektów działalności Agencji w kontekście SMR i MMR.