Katowice triumfują na siódmym miejscu w rankingu „Top 10 Large European Cities of the Future 2024 – fDi Strategy”

Na liście dziesięciu najważniejszych europejskich miast przyszłości na rok 2024, znanego jako „Top 10 Large European Cities of the Future 2024 – fDi Strategy”, Katowice zostały sklasyfikowane na siódmym miejscu. Ta prestiżowa pozycja umieszcza je w elitarnym gronie metropolii takich jak Glasgow, Antwerpia, Porto czy Bilbao. Dodatkowo to najwyższe miejsce, które udało się zdobyć polskiemu miastu w tym zestawieniu.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone przez magazyn fDi Intelligence, który jest częścią Financial Times Ltd. Publikacja ta regularnie prowadzi analizy dotyczące krajowych inwestycji, trendów w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz mocnych stron różnych regionów i miast. Dorobek magazynu stanowi istotne wejście dla inwestorów poszukujących potencjalnych lokalizacji do przyszłych projektów inwestycyjnych, jak również dla tych, którzy pragną zapewnić bezpieczny i stabilny rozwój swojej działalności.

Zestawienie uwzględnia dane z 330 europejskich miast, 141 regionów oraz 38 partnerstw publiczno-prywatnych, zwanych LEP (Local Enterprise Partnerships). Głównym celem jest ocena perspektyw dla rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dane zebrane w ramach rankingu zostały podzielone na pięć kluczowych kategorii: potencjał gospodarczy („Economic Potential”), zasoby ludzkie i tryb życia („Human Capital and Lifestyle”), efektywność kosztowa („Cost Effectiveness”), infrastruktura i dostępność transportowa („Connectivity”) oraz przyjazność dla biznesu („Business Friendliness”).