Rafał Kurowski, obecny redaktor naczelny Radia Piekary, obejmie stanowisko dyrektora TVP Katowice

Informacje uzyskane przez „Presserwis” wskazują na to, że Rafał Kurowski, aktualnie pełniący funkcję redaktora naczelnego Radia Piekary, zostanie mianowany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora TVP Katowice. Oficjalne powołanie na to stanowisko nastąpi 1 marca 2024 roku. W wywiadzie dla ŚLĄZAGA Kurowski podkreśla potencjał marki TVP Katowice i możliwości jej odbudowy. Według niego, kluczowe jest zrozumienie roli, którą regionalna stacja telewizyjna powinna odgrywać.

We wrześniu 2022 roku TVP Katowice straciła swojego dotychczasowego dyrektora, Macieja Wojciechowskiego. Powodem jego odwołania były przekonania polityczne – PiS oskarżyło go o poparcie dla marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz o bycie jednym z „architektów” decyzji Chełstowskiego z 21 listopada 2022 r. Decyzja ta polegała na przejściu Chełstowskiego wraz z trójką innych radnych do ówczesnej opozycji, co pozbawiło PiS władzy w regionie. W miejsce Wojciechowskiego, stanowisko dyrektora TVP Katowice objął Łukasz Miąsik.

20 grudnia 2023 roku przyniósł kolejne zmiany na stanowiskach kierowniczych w polskich mediach publicznych. Minister kultury i dziedzictwa narodowego, Bartłomiej Sienkiewicz, podjął decyzję o odwołaniu dotychczasowych zarządów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Ta „radykalna reorganizacja” mediów publicznych miała również wpływ na sytuację na Śląsku. Nowo wybrany prezes TVP, Tomasz Sygut, zdecydował o tymczasowym wyłączeniu sygnału TVP Katowice. Stacja powróciła na antenę po Nowym Roku – 2 stycznia 2024 roku pełniącym obowiązki dyrektora TVP3 Katowice został Tomasz Fajfer.