Katowice: Zieleń miasta pod ochroną mimo rosnącej liczby zgłoszeń o wycinkę

Katowice, uznawane za jedno z najbardziej zielonych miast Polski, nieustannie podejmuje działania mające na celu poszerzanie obszarów porośniętych krzewami oraz drzewami. Mimo to, coraz więcej mieszkańców wyraża chęć usunięcia drzew z ich bezpośredniego otoczenia, co potwierdzają statystyki. Wersja ta jest jednak możliwa tylko w określonych sytuacjach, gdzie konieczne jest przycięcie gałęzi lub całkowite wycięcie drzewa. Każda sprawa jest jednak analizowana osobno i decyzja o przyznaniu zgody jest podejmowana tylko pod warunkiem spełnienia ściśle określonych kryteriów.

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach każdego roku inwestuje w zasadzenie od kilkuset do nawet kilku tysięcy nowych drzew na terenie całego miasta. Jego zadaniem jest nie tylko tworzenie zielonych przestrzeni, ale także ich pielęgnacja oraz ewentualna wycinka drzew, jeśli taka konieczność wystąpi. Jednostka ta otrzymuje także co tydzień od kilku do kilkunastu zgłoszeń od mieszkańców miasta dotyczących pielęgnacji lub wycinki drzew. Sumując te dane, w skali roku liczba tych spraw może sięgać nawet kilkuset.