Katowicki Lokal na kulturę już po raz XVII!

W Katowicach ruszyła 17. edycja konkursu „Lokal na Kulturę”. Nabór trwa do 26 maja. Konkurs skierowany jest do osób, które mają ciekawe pomysły na inicjowanie działań kulturalnych, artystycznych lub twórczych w Katowicach i ma na celu ułatwić wprowadzenie takich środków.

„Projekty działające w ramach „Lokalu na kulturę” są dowodem na to, że sprawdza się strategia miasta, by inwestować w kulturę. Kultura w mieście to nie tylko wielkie wydarzenia, koncerty czy instytucje, ale również oddolne inicjatywy mieszkańców, które z radością wspieramy . Stąd decyzja o uruchomieniu kolejnej edycji dobrze rozpoznawalnego już konkursu, jakim jest Lokal na kulturę. Tym razem proponujemy trzy lokale – dwa w Śródmieściu i jeden w Załężu” – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Prezydent Marcin Krupa wskazał trzy obszary do reformy pod adresami: ul. Krzywej 9, ul. Warszawska 67 i ul. Ondraszka 17. Ich lokalizacja, wielkość i układ stwarzają potencjalnym najemcom doskonałe możliwości adaptacji kulturalnej, artystycznej czy kreatywnej. Tym razem tereny oferowane w tym konkursie mają większą powierzchnię niż oferowane w poprzednim konkursie. Przy ul. Krzywa ma powierzchnię 70 m2, powierzchnia przy ul. Warszawskiej to ponad 113 m2, a Załęże ponad 147 m2.

„Nabór do konkursu trwa do 26 maja 2023 r. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. informację o rodzaju i zakresie planowanej do uruchomienia działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej wraz ze wstępnym harmonogramem działań, opis korzyści jakie odniosą mieszkańcy miasta, czy też dzielnicy, związanych z działalnością w lokalu oraz wstępną koncepcję jego zagospodarowania z zakresem planowanych prac remontowo-adaptacyjnych i wskazaniem terminu ich realizacji. Oferenci powinni przedstawić także swój dorobek artystyczno-twórczy i kwalifikacje zawodowe. Należy również wpłacić wadium w wysokości 500 zł na każdy lokal, którego dotyczy oferta konkursowa”. – mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg.