Drogi i mosty w Katowicach w remoncie

W tym roku pogoda jest nieprzewidywalna i tylko dobra pogoda pozwala na szybką i sprawną naprawę drogi. Wczesne dni wiosny oznaczają również, że należy oczyścić ulice. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Katowicach jak co roku rozpoczyna naprawę zniszczeń po śniegu i mrozach.

Obecnie trwają następujące remonty dróg:

  • Wymiana nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Bracka – Bocheńskiego – Gliwicka – DTŚ – Oczekuje się, że remont rozpocznie się 4 maja i będzie polegał na rozkopaniu istniejących terenów i ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych. Prace obejmą utrzymanie ruchu. Prace będą prowadzone również w nocy i mają zakończyć się 15 maja
  • Wymiana zniszczonej nawierzchni jezdni ul. Milowickiej na odcinku od ul. Le Ronda do ul. Pod Młynem – Prace mają się rozpocząć 4 maja, a zakończenie planowane jest na 15 maja. Działania obejmą wymianę istniejących mostów stalowych oraz montaż nowych. Roboty mają być prowadzone w jednym kierunku, czyli od ul. Pod Młynem.