Kłopoty z komunikacją w Katowicach z powodu zerwanej sieci trakcyjnej

W wyniku niedawnych warunków pogodowych w Polsce, na ulicach dochodzi do różnorodnych sytuacji utrudniających ruch drogowy. W Katowicach przy ulicy Sosnowieckiej miało miejsce jedno z takich zdarzeń. Spowodowane zostało przez zerwaną sieć trakcyjną, która utknęła na przejeździe tramwajowym. Okoliczności te wymagały interwencji straży pożarnej.

W Katowicach na ulicy Sosnowieckiej wystąpiły problemy z przejazdem wskutek zerwania sieci trakcyjnej. Zgłoszenie o tej sytuacji wpłynęło do Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach – Szopienicach o godzinie 7:29. Przyczyną tego stanu rzeczy było drzewo, które przewróciło się i uszkodziło infrastrukturę tramwajową.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia, strażacy rozpoczęli działania mające na celu jak najszybsze usunięcie problemu. W tym celu skierowano zastęp 329[S]42 GCBA MAN, który miał za zadanie uporanie się z przewróconym drzewem. Dzięki szybkiej reakcji służb, sytuacja miała szansę zostać opanowana w możliwie krótkim czasie, zminimalizowując utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.