W 2022 roku Katowice zapewniają wsparcie społeczne dla mieszkańców o wartości ponad 381 mln zł

W bieżącym roku, miasto Katowice zarezerwowało ponad 381 milionów złotych na wsparcie dla swoich mieszkańców. Działania pomocowe obejmują ponad 9 tysiące osób, wśród których znajdują się osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz inni potrzebujący pomocy ze względu na trudną sytuację życiową. O zaangażowaniu miasta informuje Sandra Hajduk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Katowice.

W ramach pomocy społecznej, miasto Katowice zainwestowało w 2022 roku ogromną kwotę przekraczającą 381 milionów złotych. Wartość ta obejmuje 97 milionów złotych na realizację zadań własnych gminy oraz 240 milionów złotych przeznaczonych na zadania zlecone z obszaru administracji rządowej. Ale to nie koniec wydatków miasta na wsparcie społeczne.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Miasta Katowice, w ramach realizacji zadań powiatu wydano prawie 20 milionów złotych, a zadania wykonane przez powiat w ramach administracji rządowej kosztowały dodatkowe 11 milionów złotych. Miasto Katowice zaangażowało też środki z Funduszu Solidarnościowego, który wynosi 1,6 miliona złotych oraz z Funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W ramach tego drugiego funduszu oraz programu pilotażowego „Aktywny samorząd” i innych inicjatyw, wydatkowano prawie 11 milionów złotych.