Kolejny etap modernizacji Doliny Pięciu Stawów w Katowicach

Nowa stacja żeglarska przy stawie Morawa, jako część kompleksu zbiorników wodnych Dolina Pięciu Stawów w Katowicach, stała się miejscem przedstawienia szczegółów dotyczących drugiego etapu modernizacji tego obszaru. Kompleks ten składa się z pięciu zbiorników: Morawa, Borki oraz Hubertus I, II i III. Prezentacja planów odbyła się 28 sierpnia.

Planowane inwestycje, o wartości 12,9 mln złotych przewidują stworzenie plaży wraz z towarzyszącą infrastrukturą sanitarną, placem zabaw dla dzieci oraz boiskami do gry w siatkówkę plażową na północnym brzegu zbiornika. Projekt jest również uzupełniony o budowę parkingu przy ulicy Sosnowieckiej oraz nowego ciągu pieszo-rowerowego. Prace powinny potrwać do końca czerwca 2024 roku.

Dolina Pięciu Stawów to obszar o powierzchni przekraczającej 200 hektarów, gdzie lustra wody wszystkich pięciu zbiorników zajmują około 90 hektarów. Marcin Krupa, prezydent Katowic podkreśla, że każdy krok modernizacji ma na celu rewitalizację tego obszaru i udostępnienie go mieszkańcom, aby mogli cieszyć się jego zielenią i możliwościami rekreacyjnymi.