Komunikat o utrudnieniach na drogach w Katowicach z powodu prac przy wprowadzaniu systemu Inteligentnego Zarządzania Transportem

21 sierpnia w Katowicach rozpoczną się prace związane z wprowadzaniem Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem. Roboty drogowe będą miały miejsce na zjeździe z ulicy Kościuszki w kierunku ulicy Kłodnickiej. Wszystko to oznacza, że kierowcy mogą spodziewać się pewnych utrudnień.

Prace mają potrwać trzy dni, ale będą prowadzone przy utrzymaniu ruchu. Możemy jednak przewidzieć możliwość pojawienia się korków w okolicy ulicy Kościuszki, gdzie te prace będą prowadzone.

Warto wspomnieć, że Inteligentny System Zarządzania Transportem, zwany również ITS, to inicjatywa realizowana przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. Głównym celem tego projektu jest poprawa płynności ruchu drogowego na terenie miasta, która ma zostać osiągnięta poprzez skoordynowane zarządzanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Dodatkowym atutem ITS dla kierowców będzie dostęp do informacji na temat alternatywnych tras, które będą prezentowane na tablicach o zmiennej treści. Kierowcy zostaną również poinformowani o liczbie dostępnych wolnych miejsc parkingowych w strefie śródmiejskiej.