Konsorcjum Torpol blisko sfinalizowania kontraktu PKP PLK wartego 4 mld zł na inwestycje w Katowicach

Sytuacja związana z wyjątkowo ambitną inwestycją kolejową w Katowicach, planowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe, zmierza ku zaskakującej konkluzji. Konsorcjum założone przez firmę Torpol z Poznania jest na granicy finalizacji kontraktu o wartości przekraczającej 4 miliardy złotych, który wprowadzi znaczącą rewolucję w organizacji transportu miejskiego.

Wstępnie, PKP PLK miało na celu powierzyć gigantyczny projekt konsorcjum polsko-chińskiemu Intercor-Stecol, co by uczyniło go jednym z najważniejszych w historii kolei katowickiej. Jednak po zakończeniu przetargu na realizację tego zadania, wyniki zostały podważone i skierowane do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). KIO, po starannym rozważeniu sprawy, postanowiła unieważnić decyzję o wyborze najbardziej korzystnej oferty. W rezultacie, zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe podjął decyzję o ponownej ocenie ofert dla projektu katowickiego.

Obecnie, oferta konsorcjum Torpol i Intop Warszawa została uznana przez PKP PLK za najbardziej korzystną. Cena za realizację projektu wynosi 4,184 miliarda złotych, z czego aż 85% zostanie pokryte dzięki funduszom z Unii Europejskiej. Jednakże, finalizacja umowy z wykonawcą musi jeszcze poczekać. Powód? Inni oferenci mają teraz możliwość składania odwołań.