Mieszkanie za remont – to już kolejna edycja

Rusza dwudziesta edycja programu „Mieszkanie za remont”, w ramach której miasto udostępnia mieszkania do wynajęcia na korzystnych warunkach, pod warunkiem przeprowadzenia remontu. Program „Mieszkanie za remont” daje możliwość wynajęcia mieszkania na dogodnych warunkach, co jest szczególnie ważne dla osób o niższych dochodach. Dla których kupno czy wynajem mieszkania na rynku prywatnym może być trudne lub niemożliwe. Jednocześnie program ten przyczynia się do poprawy stanu mieszkań jak i budynków, co z kolei przekłada się na poprawę jakości życia w mieście.

W poprzednich 19 edycjach programu wynajętych zostało ponad 500 lokali mieszkalnych. W 20. edycji programu do wynajęcia są 43 lokale mieszkalne, położone głównie w Śródmieściu, Szopienicach-Burowcu, Koszutce oraz Ligocie-Panewnikach. Aby móc ubiegać się o mieszkanie, należy spełnić kryterium dochodowe oraz nie posiadać zaległości z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu. Oprócz tego, pod uwagę brana jest sytuacja mieszkaniowa, rodzinna oraz zdrowotna osób ubiegających się o lokal, co wpływa na liczbę uzyskanych punktów. W ramach punktacji brane są pod uwagę między innymi wielkość powierzchni mieszkalnej, liczba osób zamieszkujących lokal, posiadanie dzieci czy orzeczenie o niepełnosprawności.

Należy zaznaczyć, że kryteria dochodowe różnią się w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla gospodarstwa jednoosobowego dochód musi się mieścić w przedziale od 2382,66 zł do 6353,76 zł, natomiast dla gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi wynosić od 1588,44 zł do 4129,94 zł.