Modernizacja parkingów w Katowicach a przepisy ruchu drogowego

W Katowicach trwa proces modernizacji miejsc postojowych, który ma na celu dostosowanie ich do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym. Prace te wymuszają konieczność likwidacji pewnej ilości miejsc parkingowych na terenie miasta.

Osobą odpowiedzialną za ten proces jest Bogusław Lowak, pełniący funkcję naczelnika wydziału transportu katowickiego urzędu miasta. Jak tłumaczy, redukcja miejsc postojowych najbardziej dotknie okolic przejść dla pieszych. Zgodnie z jego słowami, to właśnie tam znaczna część parkingów będzie musiała zostać zlikwidowana, aby zasady ruchu drogowego były prawidłowo przestrzegane.