Nowe kwoty emerytur na rok 2023: Netto i brutto po waloryzacji

Analizując efekty tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej, można zauważyć, że seniorzy w Polsce otrzymali podwyżki swoich emerytur. Dla niektórych oznaczało to dodatkowe 250 złotych brutto do ich miesięcznego świadczenia, podczas gdy inni zauważyli jeszcze większe zwiększenie swojego świadczenia – aż o 14,4 procent. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd stawek emerytur, które mają obowiązywać od lipca 2023 roku.

Wskaźnik podwyżek emerytur na bieżący rok został ustalony zgodnie z ustawą i jest oparty na średnim rocznym wzroście cen towarów pierwszej potrzeby oraz usług konsumpcyjnych. W porównaniu do ubiegłego roku, wskaźnik ten wzrósł o około 20 procent.

W roku 2023 gwarantowana podwyżka emerytury wyniosła 250 złotych brutto. Po uwzględnieniu podatku, rzeczywista, netto kwota, którą emeryci otrzymają w rękę wynosi 227,50 złotych. Taka podwyżka dotyczy osób pobierających minimalną emeryturę. W przypadku tych osób, w roku 2022 emerytura wynosiła 1338,44 złote brutto. Po waloryzacji, minimalna emerytura wzrosła w marcu 2023 roku do kwoty 1588,44 złote brutto.