MPGK Katowice wyróżnione za inwestycje w poprawę jakości powietrza przez Polską Izbę Ekologii

Polska Izba Ekologii uhonorowała wysiłki MPGK Katowice, mające na celu doskonalenie jakości powietrza w głównym mieście regionu. Dzień 21 listopada okazał się wyjątkowo pomyślny dla spółki, którą doceniono za jej modernizację obiektów do biologicznego recyklingu odpadów, które skutecznie redukują wpływ na atmosferę.

Prezes MPGK Katowice, Andrzej Malara, z radością podkreślił znaczenie przyznanej nagrody: „Jest to ogromne wyróżnienie dla nas, które dowodzi, że podejmowane przez nas kroki prowadzą nas ku właściwemu celowi. Naszym priorytetem jest maksymalne zmodernizowanie procesu przetwarzania odpadów w Katowicach, co nie tylko ułatwia nam pracę, ale także codzienne życie mieszkańców miasta, a przede wszystkim korzystnie wpływa na środowisko naturalne, które staje się coraz czystsze”.

Spółka MPGK Katowice zajmuje się gromadzeniem i recyklingiem odpadów miejskich. Corocznie obsługuje około 125 tysięcy ton odpadów, z czego blisko 66 tysięcy ton to bioodpady (zielone odpady selektywnie zbierane oraz frakcja biodegradowalna z odpadów mieszanych), które są skierowane do biologicznego przetwarzania.

Przed przystąpieniem do modernizacji, technologia przetwarzania frakcji 0-80 mm wyselekcjonowanej z mieszanych odpadów miejskich obejmowała zamkniętą część intensywnego procesu, składającego się z 16 bioreaktorów wyposażonych w systemy do zbierania i oczyszczania powietrza procesowego oraz układ do zbierania i odwróconego przepływu odcieków. Druga faza, czyli dojrzewanie, przebiegała na otwartym terenie. MPGK Katowice podjęło decyzję o inwestycji, która polegała na uszczelnieniu drugiej fazy procesu przetwarzania.