Nadchodzą zmiany w organizacji ruchu drogowego na terenie miasta

Z uwagi na modernizację wiaduktu drogowego na ulicy Ligockiej, planowane są zmiany w organizacji ruchu pojazdów na tej ulicy. W pierwszym etapie robót (wtorek 16 maja) zamknięty zostanie prawy pas ruchu od strony Ligoty w kierunku centrum, a następnie ruch zostanie przesunięty na pas prawy prowadzący w kierunku Ligoty. Prace remontowe mają się zakończyć w połowie grudnia 2023 roku.

Kolejna zmiana organizacji ruchu związana z budową linii tramwajowej na ulicy Grundmanna zostanie wprowadzona w nocy ze środy 17 na czwartek 18 maja, między 23 a 5 rano. W tym czasie zamknięty będzie wjazd do tunelu pod katowickim rondem w kierunku Chorzowa, a ruch pojazdów zostanie przekierowany na ulicę Chorzowską.

W czwartek 18 maja, natomiast, rozpoczną się roboty związane z remontem wiaduktu w ciągu ulicy Jana Pawła II nad DTŚ. W pierwszym etapie prac zamknięty zostanie pas rozdziału oraz po jednym pasie przyległym do pasa rozdziału. Prace na wiadukcie mają potrwać do końca czerwca 2024 roku.