Ruszyły prace w Dolinie Ślepiotki

Rozpoczęto prace przygotowawcze w Dolinie Ślepiotki w Katowicach w celu stworzenia nowego parku. Niezbędne materiały są dostarczane na miejsce, a stara infrastruktura jest obecnie demontowana. Planuje się, że park zostanie udostępniony mieszkańcom na wiosnę przyszłego roku. Przeprowadzana jest rewitalizacja Doliny Ślepiotki, aby powstał nowoczesny park. W ramach rewitalizacji Doliny Ślepiotki, przeprowadzone zostaną prace związane z odnową terenów zielonych, remontem istniejących ścieżek spacerowych i rowerowych oraz budową nowych dróg. Planuje się także wyposażenie parku w nowoczesną infrastrukturę, taką jak oświetlenie, ławki, kosze na śmieci oraz stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystko to ma na celu stworzenie atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dolina Ślepiotki jest obszarem o dużej wartości przyrodniczej i kulturowej, więc rewitalizacja parku ma na celu nie tylko poprawienie jakości życia mieszkańców, ale także ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu. Projekt został zaprojektowany z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

Wraz z otwarciem nowego parku, mieszkańcy będą mieli okazję korzystać z nowych atrakcji oraz cieszyć się pięknem Doliny Ślepiotki. W planach jest organizacja różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i sportowych, takich jak koncerty, festiwale i turnieje sportowe.