Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w Dziedzinie Kultury – ogłoszenie laureatów 2021

W czwartkowy wieczór, dokładnie 7 września, odbyło się uroczyste ogłoszenie zwycięzców Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w Dziedzinie Kultury. To prestiżowe wydarzenie ma miejsce każdego roku i stanowi ważny punkt w kalendarzu miasta. Wyłonieni laureaci to wybitne postaci związane ze sceną kulturalną Katowic: Magdalena Piekorz, Marcel Sławiński, Sebastian Riedel oraz Grzegorz Mierzwiński.

Nagroda Prezydenta Miasta Katowice w Dziedzinie Kultury jest uznawaniem i docenianiem tych, którzy swoją twórczością i działalnością wpływają na rozwój kultury katowickiej. Jest to również sposób na uczczenie kolejnego roku od momentu, kiedy Katowice zdobyły prawa miejskie. Wyróżniani są artystyczne osobistości, które mają silne powiązania z Katowicami oraz osoby aktywnie promujące kulturę i sztukę regionu. Ich wyjątkowe dokonania przyczyniają się do wzrostu znaczenia Katowic na mapie kulturalnej Polski.

Tegoroczni laureaci, Magdalena Piekorz, Marcel Sławiński, Sebastian Riedel i Grzegorz Mierzwiński, dołączyli do elitarnego grona osób uhonorowanych tą prestiżową nagrodą. Ich wkład w rozwój i promocję kultury katowickiej jest nieoceniony.