Dożywocie dla Tomasza M., mordercy 11-letniego chłopca z Katowic, prawomocne

Decyzja dotycząca skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności Tomasza M. jest już prawomocna. Przypomnijmy, że Tomasz M. w maju 2021 roku porwał i zamordował 11-letniego Sebastiana z Katowic. Według wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który potwierdził karę, Tomasz M. ma możliwość ubiegania się o warunkowe zwolnienie po odsiedzeniu co najmniej 30 lat swojego wyroku. Po upływie tego czasu będzie musiał poddać się terapii w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Sąd Apelacyjny analizował czwartkowe odwołania od wyroku Sądu Okręgowego w Sosnowcu, który wymierzył końcową karę oskarżonemu. Od orzeczenia sądu pierwszej instancji odwołały się zarówno strony obronne, jak i prokuratura. W związku z tym, prokurator chciał, aby Tomasz M. mógł ubiegać się o zwolnienie nie wcześniej niż po 50 latach odsiadki. Natomiast obrona, uważając kara za zbyt surową, wnioskowała o łagodniejszy wyrok lub ewentualne ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jednak Sąd Apelacyjny dokonał tylko niewielkiej modyfikacji wyroku sądu pierwszej instancji – drobnej korekcie podlegały koszty obrony z urzędu. W pozostałych aspektach wyrok został podtrzymany. Jak tłumaczył sędzia Robert Kirejew, przewodniczący składu orzekającego, zgodnie z prawomocnym orzeczeniem Tomasz M., skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, będzie mógł ubiegać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie dopiero po upływie 30 lat kary. Ponadto sędzia orzekł wobec niego środek zabezpieczający w postaci terapii w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, gdzie trafi po zakończeniu kary więzienia.