Nowa droga wojewódzka ułatwi dojazd do lotniska w Pyrzowicach

Od 16 czerwca podróżni będą mogli korzystać z nowo wybudowanej drogi wojewódzkiej nr 913, która ułatwi dojazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. W ramach inwestycji o wartości 16,7 mln zł powstało między innymi bezkolizyjne skrzyżowanie z torami kolejowymi.

Inwestycja znajduje się na terenie Gminy Ożarowice, w miejscowości Pyrzowice. Przebudowany odcinek drogi obejmuje fragment od ronda na skrzyżowaniu z ulicą Piłsudskiego aż do skrzyżowania przy wjeździe na teren lotniska. Zmiany objęły również przebieg DW 913 – wybudowano dwie nowe jezdnie tej drogi wojewódzkiej pod torami kolejowymi, które kończą się rondem północnym przy wejściu na lotnisko. Wcześniej droga posiadała jedną jezdnię o nawierzchni bitumicznej i krzyżowała się z torami kolejowymi na poziomie szyn. Dzięki przebudowie skrzyżowanie zyskało charakter bezkolizyjny.

Modernizacja układu drogowego w okolicy lotniska była planowana od kilku lat. W sierpniu 2019 roku podpisano porozumienie ramowe pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Województwem Śląskim, dotyczące współpracy przy realizacji budowy bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie z drogą wojewódzką nr 913 na terenie gminy Ożarowice. Celem tego przedsięwzięcia było zapewnienie lepszego dojazdu do Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.