Samorządy walczyć z kryzysem finansowym: potrzebna stabilizacja dochodów

W ostatnim czasie samorządy lokalne borykają się z problemem niedoboru środków finansowych. Raport, który został opracowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, pokazuje, że kondycja finansowa samorządów ulega pogorszeniu.

Na obciążenie budżetów samorządowych wpływ mają różne czynniki, takie jak koszty związane z edukacją oraz opieką zdrowotną. Piotr Kuczera, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, podkreśla również negatywny wpływ wzrostu inflacji na finanse samorządów. Niestety, wsparcie ze strony rządu w postaci dotacji czy subwencji nie wystarcza, aby skutecznie zaradzić tym problemom.

Barbara Bandoła, starosta pszczyński, zauważa, że zaczynają brakować środków na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania szpitali. Wszystko to sprawia, że samorządy muszą zmagać się z rosnącymi trudnościami finansowymi.

W związku z zaistniałą sytuacją, podczas dzisiejszej sesji zgromadzenia ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, organizacja wystosowała apel skierowany do władz. Wzywa w nim do przywrócenia stabilności dochodów samorządowych oraz uniezależnienia ich finansowania od politycznych decyzji. Tylko takie rozwiązanie może dać samorządom szansę na efektywne funkcjonowanie oraz prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi.