Nowoczesne zazielenienie w Porcie Lotniczym Katowice: kolejny krok do adaptacji lotniska do zmian klimatycznych

W ramach procesu realizacji ekologicznych inwestycji, Port Lotniczy Katowice przechodzi do następnego etapu realizacji swojego inicjatywy zielonej. Dnia 6 października 2023 roku, Górnośląskie Towarzystwa Lotnicze SA zawarło umowę z firmą Probuild Services z Myszkowa, pełniącą rolę głównego wykonawcy tego projektu. Zadaniem spółki Calla z Katowic, działającej jako podwykonawca, będzie zajęcie się obszarem zieleni. Implementacja rozwiązań Archiclima jest istotnym elementem przystosowania lotniska do konsekwencji zmian klimatu. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla poprawy bioróżnorodności na terenach przyległych do lotniska, a także przyczyni się do zwiększenia komfortu pasażerów.

Prace nad przekształceniem otoczenia Portu Lotniczego Katowice odbywają się w ramach projektu LIFE Archiclima. Projekt ten jest sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego realizację odpowiada konsorcjum składające się z Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Investeko SA, Investeko Serwis oraz Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. W efekcie tej współpracy powstaje nowoczesne i funkcjonalne zazielenienie na terenach wokół terminali pasażerskich Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach.