Odbędzie się modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 10

Modernizacja pływalni, utworzenie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie – to inwestycje realizowane w Szkole Podstawowej nr 10 w tym roku. Wybrano wykonawcę renowacji niecki basenowej. W przetargu na remont basenów w Szkole Podstawowej nr 10. Marii Curie-Skłodowskiej z Katowic oferty złożyły trzy firmy. Umowa z wykonawcą została podpisana w czwartek, 16 marca.

„Uczniowie szkoły będą mogli korzystać ze zmodernizowanego basenu, natomiast katowiczanie będą mogli aktywnie spędzać czas popołudniami i wieczorami. To ważne uzupełnienie oferty trzech basenów miejskich. Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa sportowej infrastruktury przyszkolnej oraz polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży poprzez stworzenie nowoczesnej placówki sportowo-edukacyjnej” –mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic

Przedmiotem umowy jest remont basenu szkolnego i infrastruktury z nim związanej oraz remont pomieszczeń technicznych i socjalnych. Prace obejmują wymianę warstw podłogi plaży basenu, rozbiórkę okładzin ścian i dna podstawy basenu, okładzinę ścian basenu, malowanie, modernizację i remont instalacji elektrycznej. Montaż basenu, remont niecki basenowej, przebudowa schodów wejściowych do sali basenowej wg projektu budowlanego. Oferty złożyły trzy firmy. Każda z ofert mieści się w szacunkowym budżecie 1,6 mln zł. Wybrany wykonawca może prowadzić prace przez 16 tygodni (około 4 miesięcy).