Otwarcie nowoczesnej pracowni rezonansu magnetycznego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach

Na ulicy Medyków 14, w katowickim Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, zapoczątkowano działalność innowacyjnej pracowni rezonansu magnetycznego.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki wsparciu z europejskich funduszy. Ogólna suma dofinansowania wyniosła 10 milionów złotych i pochodziła z programu „Infrastruktura i Środowisko”. W ramach inwestycji zakupiono najnowocześniejsze urządzenia, w tym aparat wspierany technologią sztucznej inteligencji. Informacje o szczegółach projektu przekazał Miłosz Zbroszczyk, który jest kierownikiem Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej w tej instytucji.

To już druga pracownia rezonansu magnetycznego, która funkcjonuje pod egidą Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Pierwsza z nich mieści się w budynku przy ulicy Ceglanej 35.