Planowana velostrada w Katowicach przyciąga oferty od licznych wykonawców

Spółka Katowickie Inwestycje, odpowiedzialna za prowadzenie przetargu na stworzenie pierwszej w Katowicach partie velostrady, otrzymała aż dziesięć propozycji. Wspomniana velostrada ma stanowić drogę rowerową o podwyższonym standardzie, z uwzględnieniem infrastruktury dla pieszych.

Dostępne informacje na platformie zamówień miejskiej spółki wskazują, że przy założonym budżecie na poziomie 17,2 milionów złotych brutto, zarejestrowano dziesięć ofert. Ich ceny oscylują w zakresie od 11,5 do 19,5 milionów złotych brutto. Do najtańszych złożonych propozycji należą te przedstawione przez katowicki Drogopol oraz firmy Romus (12,8 mln), Instbud (13,1 mln) i Eurovia Polska (13,4 mln).

Przetarg jest realizowany pod nazwą „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dla rowerów dla połączenia dzielnicy Katowice – Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: +Katowicka Infrastruktura Rowerowa – Velostrada+”. Działania mają na celu wyłonienie wykonawcy, który w ciągu najbliższego roku stworzy blisko 4,4 kilometra nowej infrastruktury rowerowej.

Widziane z perspektywy Giszowca, odcinek velostrady ma swój początek w rejonie ulicy Kolistej. Przewiduje się, że przebiegać będzie pod trasą DK86, a także wzdłuż trasy dawnej kolejki piaskowej. Planowany jest również związek z ulicą Francuską oraz terenami sąsiadującymi z Katowickim Parkiem Leśnym i przystankiem autobusowym Muchowiec Korty Pętla. Zaprojektowano także możliwość dotarcia do przejścia dla pieszych i rowerzystów znajdującego się w pobliżu ulicy Huberta oraz skrzyżowania z trasą rowerową numer jeden.