Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Katowicach: Nowe oświetlenie ma zmniejszyć ryzyko wypadków

Katowice planują zwiększenie bezpieczeństwa swoich mieszkańców poprzez wprowadzenie dodatkowego oświetlenia na wybranych przejściach dla pieszych. Pomysł ten jest szczególnie ważny w obszarach, gdzie ruch pieszych jest raczej niski.

Dotychczas, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) sfinalizowała trzy umowy dotyczące instalacji dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych. Wybrane do ulepszenia zostały łącznie 118 lokalizacji rozsianych po całym województwie śląskim. Jednym z priorytetowych działań wynikających z podpisanych umów jest poprawa warunków bezpieczeństwa na 59 konkretnych przejściach dla pieszych.

W większości przypadków chodzi o przejścia znajdujące się wzdłuż drogi krajowej nr 44 (24 z nich to przejścia w Bieruniu oraz jedno w Mikołowie), a także drogi krajowej nr 81, gdzie na terenie Mikołowa i Orzesza doświetlonych zostanie po 7 przejść, a w Łaziskach Górnych i Pawłowicach odpowiednio 5 i 4.

Nie tylko drogi krajowe zostaną objęte tym projektem. Bardziej bezpieczne stanie się również przechodzenie przez węzły autostrady A4. W sumie, na tym odcinku drogi, planowane jest doświetlenie 11 takich miejsc. Sześć z nich znajduje się w Rudzie Śląskiej, a pozostałe pięć w Katowicach. Na terenie Katowic, dodatkowe oświetlenie zainstalowane zostanie na przejściach przy ulicy Bocheńskiego oraz Mikołowskiej.