Podpisanie umów na przygotowanie koncepcji technicznych dla dwóch odcinków velostrad w obrębie Metropolii GZM

Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, nazywana w skrócie GZM, zdecydowała się na podjęcie działań w kierunku realizacji projektu velostrad. W pierwszym etapie prac, zawarto umowy z wykonawcą, który ma na celu opracowanie specyfikacji technicznej dla dwóch kluczowych odcinków ścieżek rowerowych. Będą one łączyły Sosnowiec z Katowicami i Katowice z Mysłowicami.

Inicjatywa budowy velostrad jest kluczowym elementem strategii rozwoju transportu Metropolii GZM. Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z poszczególnymi miastami tworzącymi Metropolię. Zakłada się, że nowe trasu rowerowe będą głównie spełniały funkcję transportową, pozwalając mieszkańcom na bezpieczne przemieszczanie się między domem a miejscem pracy, szkołą lub innymi instytucjami usytuowanymi w obrębie jednego miasta lub pomiędzy różnymi miastami.

Pośród planowanych odcinków, istotną rolę odgrywa segment velostrady numer 1 – połączenie rowerowe pomiędzy Katowicami a Sosnowcem. Oczekuje się, że po ukończeniu budowy tej części trasy, wielu mieszkańców Metropolii zdecyduje się na korzystanie z rowerów jako środka transportowe do pracy. Taka decyzja przyczyni się do obniżenia natężenia ruchu na drodze S86, co poprawi komfort życia licznych mieszkańców regionu.