Podsumowanie kampanii edukacyjnej #ChronimyRezerwaty prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach

Kampania edukacyjna #ChronimyRezerwaty, realizowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, dobiegła końca po wykonaniu 10 działań informacyjnych w rezerwatach przyrody oraz organizacji 5 warsztatów dla uczniów z różnych szkół na terenie województwa śląskiego. Kampania ta obejmowała także wiele rozmów oraz dystrybucję ulotek i różnego rodzaju gadżetów promujących ochronę przyrody. Celem głównym tego przedsięwzięcia było budowanie ekologicznej świadomości i zachęcanie do odpowiednich postaw, zwłaszcza w kontekście ochrony rezerwatów przyrody. Powodem przeprowadzenia tej kampanii edukacyjnej była rosnąca presja człowieka na rezerwaty i liczne przypadki łamania reguł obowiązujących na ich terenie – często z powodu braku świadomości dotyczącej specjalnej ochrony tych obszarów.

Na terenie województwa śląskiego utworzono łącznie 65 rezerwatów przyrody, jednak tylko mniej niż połowa z nich jest dostępna dla turystów. Rezerwaty te są najbardziej wartościowymi pod względem przyrodniczym miejscami w regionie, a ich reżim ochrony jest porównywalny z tym obowiązującym w parkach narodowych. Mimo to, wiedza społeczna na temat reguł obowiązujących na terenie tych rezerwatów oraz odpowiedniego zachowania podczas ich zwiedzania i konieczności ich ochrony nie jest jeszcze wystarczająco rozpowszechniona. To prowadzi do degradacji tych cennych obszarów i utraty ich naturalnych walorów, dla ochrony których zostały one pierwotnie utworzone.