Podsumowanie kolejnego etapu X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach

W wyniku zakończonego niedawno etapu X edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego, 230 projektów przeszło pomyślnie weryfikację merytoryczną. To stanowi około 78% wszystkich zgłoszonych do tej pory wniosków.

Jak podkreśla prezydent Katowic, Marcin Krupa, Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet to instrumenty, które pozwalają obywatelom miasta na aktywne współkształtowanie swojego środowiska. W ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy miasta mogli dotychczas zdecydować o wydatkowaniu blisko 145 milionów złotych na realizację 1140 projektów, które zostały wybrane poprzez głosowania. Patrząc na skale zgłaszanych projektów w ciągu ostatnich 10 lat, ich liczba przekroczyła aż 3,4 tysiąca.

Dodatkowo prezydent zaznaczył, że dopiero co ukończył się następny etap aktualnej edycji katowickiego Budżetu Obywatelskiego. Z 230 projektów, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, mieszkańcy będą mogli wybrać te, które uznają za najbardziej wartościowe do realizacji. Prezydent już teraz zachęca do udziału w nadchodzących głosowaniach, które ruszają 11 września.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach wnioski złożyło łącznie 216 osób. W sumie Urząd Miasta Katowice otrzymał 296 różnych projektów do rozpatrzenia. Całkowity koszt realizacji tych wszystkich przedsięwzięć wyniósłby ponad 58 milionów złotych. Pierwszy etap oceny, czyli weryfikacje formalną, przeszło natomiast aż 283 projekty. W trakcie drugiego etapu oceny dwa wnioski zostały wycofane przez ich autorów, a dwa inne zostały połączone w jeden. Pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 230 projektów. Wśród nich było aż 22 zadania o charakterze ogólnomiejskim. Łączna wartość zweryfikowanych i pozytywnie ocenionych zadań wyniosła ponad 36,5 miliona złotych, z czego około 12,3 miliona złotych stanowiła wartość zadań ogólnomiejskich.